Không thực hiện đúng quy định về tạm trú sẽ bị phạt

Cập nhật, 14:38, Thứ Năm, 23/05/2024 (GMT+7)

Tôi đăng ký tạm trú ở địa chỉ khác để thuận tiện việc đi làm. Đến nay đã gần hết thời hạn tạm trú nhưng tôi chưa gia hạn thì có bị phạt không?

Nguyễn Phú Hùng

(Tam Bình)

Trả lời:

Khoản 3, Điều 28 Luật Cư trú quy định, trong thời hạn 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn tạm trú đã đăng ký, công dân phải làm thủ tục gia hạn tạm trú. Hồ sơ, thủ tục gia hạn tạm trú thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này. Sau khi thẩm định hồ sơ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm cập nhật thông tin về thời hạn tạm trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký tạm trú; trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Các trường hợp như: không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú, tách hộ hoặc điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú; không thực hiện đúng quy định về thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng; không xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, xác nhận thông tin về cư trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, thì bị phạt tiền từ 500.000đ đến 1 triệu đồng theo quy định tại khoản 1, Điều 9 Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Như vậy, tối đa 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn tạm trú đã đăng ký thì công dân phải gia hạn tạm trú. Trường hợp gia hạn tạm trú trễ thì bị phạt tiền từ 500.000đ đến 1 triệu đồng.

NT. PHÒNG BẠN ĐỌC