Hợp đồng lao động phải ghi thời hạn trả lương

Cập nhật, 22:17, Thứ Tư, 22/05/2024 (GMT+7)

Tôi xin vào làm việc cho một công ty về may mặc và hai bên vừa ký hợp đồng. Tôi xem qua thì thấy hợp đồng ghi khá rõ ràng điều khoản hai bên phải thực hiện nhưng về thời hạn trả lương không thấy nêu. Tôi thắc mắc thì được trả lời nội dung này không cần thiết, vậy có đúng không?

Lê Yến Nhi

(Vũng Liêm)

Trả lời:

Khoản 1, Điều 21 Bộ luật Lao động (LĐ) quy định hợp đồng lao động (HĐLĐ) phải có những nội dung chủ yếu sau đây: tên, địa chỉ của người sử dụng LĐ và họ tên, chức danh của người giao kết HĐLĐ bên phía người sử dụng LĐ; họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ CCCD, CMND hoặc hộ chiếu của người giao kết HĐLĐ bên phía người LĐ; công việc và địa điểm làm việc; thời hạn của HĐLĐ; mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác; chế độ nâng bậc, nâng lương; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; trang bị bảo hộ LĐ cho người LĐ; BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.

Theo đó, thời hạn trả lương là một trong những nội dung bắt buộc phải thể hiện trong HĐLĐ theo thỏa thuận giữa người sử dụng LĐ và người LĐ. Vì vậy, nội dung HĐLĐ bắt buộc phải ghi thời hạn trả lương cho người LĐ.

NT. PHÒNG BẠN ĐỌC