Thời hạn đăng ký thuế lần đầu của hộ kinh doanh

Cập nhật, 07:05, Thứ Ba, 21/05/2024 (GMT+7)

Tôi mới mở shop quần áo thời trang tại nhà và được hướng dẫn phải tranh thủ đăng ký thuế (ĐKT) càng sớm càng tốt. Xin hỏi theo quy định thì thời hạn ĐKT lần đầu đối với hộ kinh doanh (KD) là bao lâu?

Ngô Thị Mỹ Nương

(Vũng Liêm)

Trả lời:

Theo khoản 1 và 2, Điều 33 Luật Quản lý thuế 2019 quy định về thời hạn ĐKT lần đầu, người nộp thuế ĐKT cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký HTX, đăng ký KD thì thời hạn ĐKT là thời hạn đăng ký doanh nghiệp, đăng ký HTX, đăng ký KD theo quy định của pháp luật. Người nộp thuế ĐKT trực tiếp với cơ quan thuế thì thời hạn ĐKT là 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ KD, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định thành lập; bắt đầu hoạt động KD đối với tổ chức không thuộc diện đăng ký KD hoặc hộ KD, cá nhân KD thuộc diện đăng ký KD nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký KD; phát sinh trách nhiệm khấu trừ thuế và nộp thuế thay, tổ chức nộp thay cho cá nhân theo hợp đồng, văn bản hợp tác KD; ký hợp đồng nhận thầu đối với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài kê khai nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế, ký hợp đồng, hiệp định dầu khí; phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân; phát sinh yêu cầu được hoàn thuế; phát sinh nghĩa vụ khác với ngân sách nhà nước.

TP. PHÒNG BẠN ĐỌC