Xuất bản cuốn sách "Quang Trung - Anh hùng dân tộc (1788-1792)"

Cập nhật, 10:30, Thứ Ba, 14/11/2023 (GMT+7)

Dưới ngòi bút linh hoạt, đầy sức hấp dẫn của Hoa Bằng, cùng những tư liệu quý vừa phong phú, vừa mới mẻ, tầm vóc, tài năng của Hoàng đế Quang Trung hiện lên vô cùng sống động và được tác giả làm sáng rõ bằng những nhận định, đánh giá xác đáng.

Cuốn sách
Cuốn sách "Quang Trung - Anh hùng dân tộc (1788-1792)" của Nhà nghiên cứu sử học và văn học Hoàng Thúc Trâm.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết vừa xuất bản cuốn sách Quang Trung - Anh hùng dân tộc (1788-1792) của nhà nghiên cứu sử học và văn học Hoàng Thúc Trâm, bút danh chính là Hoa Bằng (1902-1977).

Theo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, đây là một trong những tác phẩm xuất sắc về lịch sử Việt Nam, khắc họa cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của vua Quang Trung.

Dưới ngòi bút linh hoạt, đầy sức hấp dẫn, lôi cuốn người đọc của Hoa Bằng, cùng những tư liệu quý vừa phong phú, vừa mới mẻ, tầm vóc, tài năng của hoàng đế Quang Trung hiện lên vô cùng sống động và được tác giả làm sáng rõ với những nhận định, đánh giá xác đáng.

Cuốn sách được xuất bản lần đầu năm 1944 với tựa đề Quang Trung, ghi là Ký sự lịch sử (hai tập), sau đó trải qua nhiều lần tái bản với nhiều nhà xuất bản khác nhau.

Nội dung cuốn sách Quang Trung - Anh hùng dân tộc (1788-1792) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật lấy theo bản in năm 1998 do Trung tâm UNESCO Thông tin tư liệu lịch sử và văn hóa Việt Nam cung cấp.

Cuốn sách có độ dày gần 400 trang, được kết cấu gồm 4 phần: “Quật khởi”, “Bắc tiến”, “Đối ngoại”  “Nội trị”, khắc họa một cách sinh động về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của vua Quang Trung, cũng như các thành tích quân sự, chính trị, ngoại giao, văn hóa thời Tây Sơn.

Theo VĂN TOẢN/Báo điện tử Nhân dân