Vĩnh Long đạt huy chương vàng với tiểu phẩm "Khi dòng sông nổi giận"

Cập nhật, 09:29, Thứ Bảy, 11/11/2023 (GMT+7)

 

Bộ Văn hóa-TT-DL phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội thi Tiểu phẩm tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam. Hội thi có sự góp mặt của 9 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL. Vĩnh Long đạt HCV với tiểu phẩm “Khi dòng sông nổi giận” (ảnh). 

Hội thi được tổ chức dưới hình thức sân khấu cải lương, kế thừa và tiếp tục hiệu quả từ Hội thi Sân khấu cải lương Hương sắc Cửu Long do Cục Văn hóa cơ sở phối hợp UBND tỉnh Cà Mau tổ chức năm 2019, nhằm quy tụ lực lượng làm nghề và phát huy vai trò sân khấu cải lương tại khu vực ĐBSCL.

Hội thi năm nay được tổ chức nhằm tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam”- Cương lĩnh của Đảng về văn hóa, đặt nền tảng tư tưởng- lý luận cho xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, khoa học, đại chúng, cách mạng và hội nhập quốc tế.

Đồng thời, tiếp tục quảng bá, bảo tồn và phát huy nghệ thuật sân khấu cải lương truyền thống, đáp ứng nhu cầu sáng tạo của các nghệ sĩ, diễn viên cũng như góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân.

BTC đã trao 4 HCV tiểu phẩm cho các đoàn gồm: “Một thời hoa lửa” của Đồng Tháp, “Ánh sáng soi đường” của Cà Mau, “Huyền thoại anh hùng” của Kiên Giang, “Khi dòng sông nổi giận” của Vĩnh Long; có 5 đơn vị đạt HCB. Ngoài ra BTC còn trao 13 HCV cho các cá nhân có thành tích xuất sắc; 17 HCB; 9 giấy khen của Cục Văn hóa cơ sở cho các cá nhân.

Tin, ảnh: PHƯƠNG THÚY