Thơ

Gửi một tình yêu

Cập nhật, 07:30, Chủ Nhật, 19/11/2023 (GMT+7)

NGỌC HÙNG

Mến tặng quý thầy cô đã rời bục giảng

Tôi xin gửi một tình yêu ở lại

Cùng bảng đen, phấn trắng, hàng phượng hồng

Những mái tóc huyền, những đôi mắt trong

Những năm tháng thầy- trò luyến nhớ

 

Tôi xin gửi một tình yêu ở lại

Hội đồng sư phạm, đồng nghiệp thân thương

Thời gian qua nhanh trang giáo án cũng sẽ úa vàng

Vui buồn đó bao tiết thực hành, thao giảng

 

Tôi xin gửi một tình yêu ở lại

Mái trường thân quen, tiếng trống điểm nao lòng

Dấu chân sẽ xưa trên miền kỷ niệm

Tháng năm ơi còn đó lối đi về

 

Tôi cũng gửi một niềm tin ở lại

Bạn trẻ ơi, những trò nhỏ của tôi ơi

Đường tương lai mong thẳng tiến từng ngày

Thành công mới nối tựu thành rất mới…

 

Lòng lưu luyến tôi thốt lời từ giã

Dù bao điều muốn nói vẫn mê mê

Vì chia tay là đã hết duyên nghề

Tôi chỉ có một tình yêu để lại…