Các trường hợp phải đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước từ 1/7/2024

Cập nhật, 05:30, Thứ Sáu, 24/05/2024 (GMT+7)

 

Ngày 16/5/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 54/2024/NĐ-CP quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước (TNN) và tiền cấp quyền khai thác TNN. Nghị định số 54 có hiệu lực từ ngày 1/7/2024.

Điều 8 nghị định này quy định các trường hợp phải kê khai, cấp phép khai thác TNN và đăng ký khai thác, sử dụng TNN như sau:

Công trình khai thác nước dưới đất của hộ gia đình khai thác nước dưới đất để sử dụng cho sinh hoạt của mình phải thực hiện kê khai.

- Các trường hợp công trình khai thác, sử dụng TNN phải đăng ký, bao gồm:

Hồ chứa, đập dâng thủy lợi có dung tích toàn bộ từ 0,01-0,2 triệu m³; công trình khai thác nước mặt khác cho mục đích sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản có quy mô khai thác lớn hơn 0,1-0,5 m³/giây.

Khai thác nước biển phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nuôi trồng thủy sản trên đảo, đất liền có quy mô lớn hơn 10.000-100.000 m³/ngày đêm;

Sử dụng mặt nước hồ chứa để sản xuất điện mặt trời;

Sử dụng mặt nước sông, suối, kênh, mương, rạch, hồ chứa để nuôi trồng thủy sản, kinh doanh, dịch vụ với diện tích mặt nước sử dụng có quy mô lớn hơn 100m²;

Các khu, điểm du lịch có hoạt động sử dụng mặt nước;

Đào sông, suối;

Đào hồ, ao để tạo không gian thu, trữ nước, tạo cảnh quan có quy mô khác;

Đào kênh, mương, rạch để tạo không gian thu, trữ nước, dẫn nước, tạo cảnh quan có quy mô khác…

BT (theo luatvietnam.vn)