Phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng
05:49 | 20/06/2024
Ngày 13/6/2024, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 03/2024/TT-BNV quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo (TG) của Bộ Nội vụ. Thông tư số 03 có hiệu lực từ 30/7/2024.
Sửa đổi, bổ sung quy định về thủ tục đăng ký hộ tịch
06:00 | 19/06/2024
Ngày 6/6/2024, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 04/2024/TT-BTP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch (HT).
Không cần nộp phiếu lý lịch tư pháp khi thi tuyển, xét tuyển công chức
05:25 | 18/06/2024
Ngày 11/6/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 498/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính liên quan đến phiếu lý lịch tư pháp. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Từ 19/7/2024, các trường phải đăng báo cáo công khai tối thiểu trong 5 năm
21:50 | 13/06/2024
Ngày 3/6/2024, Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Thông tư có hiệu lực từ 19/7/2024.
Các trường hợp phong tỏa tài khoản thanh toán từ 1/7/2024
08:04 | 13/06/2024
Ngày 15/5/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định về thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó có quy định về ví điện tử, thẻ trả trước. Nghị định 52 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024 và thay thế Nghị định 101/2012/NĐ-CP, Nghị định 80/2016/NĐ-CP.
Sẽ kiểm tra toàn diện việc kê khai, nộp thuế của hoạt động livestream bán hàng
05:27 | 12/06/2024
Đây là nội dung đáng chú ý tại Công điện 01/CĐ-TCT ngày 4/6/2024 của Tổng cục Thuế về quyết liệt triển khai hiệu quả việc quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.
Hỗ trợ người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
20:35 | 10/06/2024
Thông tư 03/2024/TT-BLĐTBXH ngày 18/4/2024 của Bộ Lao động-TB-XH hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng chính thức có hiệu lực từ 5/6/2024.
Sửa điều kiện vay vốn của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
13:05 | 07/06/2024
Chính phủ ban hành Nghị định 45/2024/NĐ-CP ngày 26/4/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019 về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
6 trường hợp thu hồi giấy phép lái xe từ ngày 1/6/2024
07:27 | 06/06/2024
Nội dung được đề cập tại Thông tư số 05/2024/TT-BGTVT ngày 31/3/2024 sửa đổi thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái do Bộ trưởng Bộ GT-VT ban hành.
Doanh nghiệp, người dân được miễn phí sử dụng tên miền 2 năm
08:29 | 05/06/2024
Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 826/QĐ-BTTTT ngày 21/5/2024 của Bộ Thông tin-TT phê duyệt “Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh hiện diện trực tuyến tin cậy, an toàn với các dịch vụ số sử dụng tên miền quốc gia “.vn“.
Hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế
07:21 | 04/06/2024
Ngày 28/5/2024, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 2992/BNV-TCBC về thực hiện chính sách tinh giản biên chế.
Công khai người bán hàng online vi phạm quyền lợi người tiêu dùng từ 1/7/2024
05:51 | 31/05/2024
Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 55/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nghị định 55 có hiệu lực từ ngày 1/7/2024.
Quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa từ ngày 1/6/2024
05:44 | 30/05/2024
Ngày 28/3/2024, Bộ trưởng Bộ KH-CN ban hành Thông tư 02/2024/TT-BKHCN quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/6/2024.
Từ 2025, không còn cơ chế tiền lương, phụ cấp đặc thù với cán bộ, công chức
05:50 | 29/05/2024
Đây là nội dung đáng chú ý tại Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 22/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025.
Yêu cầu đối với hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông từ 1/7/2024
05:51 | 28/05/2024
Đây là nội dung quy định tại Nghị định 53/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. Nghị định 53 có hiệu lực từ 1/7/2024.
Các trường hợp phải đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước từ 1/7/2024
05:30 | 24/05/2024
Ngày 16/5/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 54/2024/NĐ-CP quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước (TNN) và tiền cấp quyền khai thác TNN. Nghị định số 54 có hiệu lực từ ngày 1/7/2024.
Chứng chỉ ngoại ngữ nào được miễn thi THPT năm 2024?
07:37 | 23/05/2024
Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT, chính thức có hiệu lực.
13 lĩnh vực người có chức vụ thuộc Bộ Nông nghiệp-PTNT sau khi thôi chức không được thành lập doanh nghiệp
05:55 | 22/05/2024
Thông tư 02/2024/TT-BNNPTNT ban hành ngày 27/4/2024 quy định các lĩnh vực mà người có chức vụ, quyền hạn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp-PTNT sau khi thôi giữ chức vụ, quyền hạn trong lĩnh vực đó không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, HTX. Thông tư 02 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2024.
Đã có nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt
07:03 | 21/05/2024
Nghị định 52/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thanh toán không dùng tiền mặt ban hành ngày 15/5/2024. Nghị định 52 có hiệu lực từ ngày 1/7/2024.
5 công việc phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác thuộc lĩnh vực tài chính
05:58 | 17/05/2024
Ngày 3/5/2024, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 27/2024/TT-BTC quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tài chính tại chính quyền địa phương. Thông tư 27 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/6/2024.
.