13 lĩnh vực người có chức vụ thuộc Bộ Nông nghiệp-PTNT sau khi thôi chức không được thành lập doanh nghiệp

Cập nhật, 05:55, Thứ Tư, 22/05/2024 (GMT+7)

Thông tư 02/2024/TT-BNNPTNT ban hành ngày 27/4/2024 quy định các lĩnh vực mà người có chức vụ, quyền hạn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp-PTNT sau khi thôi giữ chức vụ, quyền hạn trong lĩnh vực đó không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, HTX. Thông tư 02 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2024.

Các lĩnh vực bao gồm: trồng trọt; bảo vệ thực vật; chăn nuôi; thú y; thủy lợi; đê điều và phòng, chống thiên tai; lâm nghiệp; kiểm lâm; thủy sản; kiểm ngư; kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn; chất lượng, chế biến và phát triển thị trường; chương trình, dự án, đề án thuộc các lĩnh vực được quy định tại các khoản nêu trên.

BT (theo luatvietnam.vn)