Bổ sung mã đối tượng trên thẻ BHYT của nhóm do ngân sách nhà nước đóng

Cập nhật, 03:00, Thứ Sáu, 08/12/2023 (GMT+7)

Đây là nội dung được đề cập tại Quyết định số 1697/QĐ-BHXH ngày 27/11/2023 sửa đổi mã số ghi trên thẻ BHYT tại Quyết định số 1351/QĐ-BHXH năm 2015 do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành. Quyết định số 1697 có hiệu lực thi hành từ ngày 3/12/2023.

Theo đó, Quyết định số 1697 bổ sung thêm 3 mã đối tượng sau đây trên thẻ BHYT của nhóm do ngân sách nhà nước từ ngày 3/12/2023:

- ND: Người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hàng tháng thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ.

- TG: Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại tiết a, khoản 10, Điều 16 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 2020;

- AK: Người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã được cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú (mà không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3, Điều 12 Luật BHYT 2008).

BT (theo thuvienphapluat.vn)