Giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

Cập nhật, 09:15, Thứ Năm, 07/12/2023 (GMT+7)

Theo Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg ngày 27/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên thuộc đối tượng quy định tại khoản 1, 2, Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 phải thực hiện báo cáo với Ngân hàng Nhà nước từ ngày 1/12/2023:

- Tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện các hoạt động: nhận tiền gửi; cho vay; dịch vụ thanh toán; cho thuê tài chính; dịch vụ trung gian thanh toán; môi giới chứng khoán; kinh doanh bảo hiểm nhân thọ; đổi tiền…

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính liên quan theo quy định của pháp luật thực hiện một số hoạt động: kinh doanh trò chơi có thưởng; kinh doanh bất động sản; dịch vụ công chứng; cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư…

BT (theo luatvietnam.vn)