Tập trung đổi mới, tiếp tục tạo sự chuyển biến về chất trong hoạt động giám sát

Cập nhật, 15:08, Thứ Sáu, 17/11/2023 (GMT+7)

(VLO) Sáng 17/11, ông Vương Đình Huệ- Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024 với sự tham dự của 160 đại biểu tại Hội trường Diên Hồng và gần 1.500 đại biểu tại 62 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Bà Nguyễn Thị Minh Trang- Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Long.
Bà Nguyễn Thị Minh Trang- Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Long.

Năm 2024, Quốc hội sẽ giám sát 2 chuyên đề “về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế- xã hội và về một số dự án quan trọng quốc gia” và “về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội”.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giám sát 2 chuyên đề “về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” và “về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông”.

Đến nay, 4 đoàn giám sát đã ban hành kế hoạch và đề cương báo cáo gửi các cơ quan chịu sự giám sát, các địa phương để triển khai theo kế hoạch.

Bên cạnh, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức chất vấn tại phiên họp tháng 3 và tháng 8/2024. Trong đó, tại phiên tháng 3 sẽ chất vấn các vấn đề “nóng”, nổi lên và tại phiên họp tháng 8 sẽ giám sát lại.

Cùng với đó, sẽ giám sát văn bản quy phạm pháp luật; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị cử tri...

Chủ tịch Quốc hội- Vương Đình Huệ lưu ý, cần tập trung cao độ cho dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; ban hành Nghị quyết của Ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động giải trình của Hội Đồng dân tộc, các cơ quan của Quốc hội; đẩy nhanh tiến độ sửa đổi bổ sung các nghị quyết liên tịch tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và HĐND; tập trung giám sát việc ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết và nhất là khâu tổ chức thực thi để luật và các chủ trương đi vào cuộc sống và thực hiện nghiêm...

Đặc biệt, năm 2024, các nghị quyết tại kỳ họp và nghị quyết về kinh tế- xã hội sẽ được ban hành, cần tập trung quan tâm cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác giám sát, việc thực hiện kết luận kiến nghị sau giám sát, trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ thì báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định; tăng cường thông tin, báo cáo về kết quả giám sát; tập trung đổi mới, tiếp tục tạo sự chuyển biến về chất trong hoạt động giám sát của Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của Quốc hội.

Tin, nh: XUÂN TƯƠI