Thông qua dự thảo báo cáo kết quả khảo sát, giám sát

Cập nhật, 17:37, Thứ Sáu, 08/12/2023 (GMT+7)

(VLO) Chiều ngày 8/12, Ban Văn hoá- Xã hội HĐND tỉnh họp thông qua dự thảo báo cáo kết quả khảo sát, giám sát việc triển khai thực hiện chính sách phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh từ tháng 1/2022- 10/2023 theo Quyết định số 1719 của Thủ tướng Chính phủ. (ảnh)

Tại cuộc họp, đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng cần xem xét lại bố cục, sửa lại một số câu từ cho phù hợp.

Đồng thời, bổ sung thêm công tác phối hợp giữa Ban dân tộc tỉnh và các sở, ngành; quan tâm công tác tuyên truyền vận động để chính sách đến đúng đối tượng; xác định rõ vai trò chủ thể trong công tác tham mưu, phối hợp cũng như đề xuất các sở, ngành chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chính sách…

Ban Văn hoá- Xã hội HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu; đồng thời sẽ bổ sung chỉnh sửa, sớm hoàn chỉnh báo cáo.

Tin, ảnh: CẨM HUỆ