Hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng

Cập nhật, 13:12, Thứ Sáu, 08/12/2023 (GMT+7)
Diễn tập khu vực phòng thủ được mục đích, yêu cầu đề ra.
Diễn tập khu vực phòng thủ được mục đích, yêu cầu đề ra.

(VLO) Ngày 8/12, tại hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2023, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá trong năm qua đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, nổi bật thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật.

Chất lượng công tác huấn luyện chiến đấu cho các đối tượng không ngừng được nâng lên. Lực lượng dân quân tự vệ được sắp xếp gọn địa bàn, đủ 100% đầu mối đơn vị.

Lực lượng dự bị động viên đạt 1,38% so dân số, ngày càng phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ ở địa phương, cơ sở. Công tác tuyển quân đạt chỉ tiêu được giao, chất lượng tốt.

Diễn tập cấp huyện, xã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Tổ chức và tham gia các hội thi, hội thao đạt kết quả cao.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, giáo dục, học tập các chỉ thị, nghị quyết, kịp thời định hướng tư tưởng. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, luôn nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Duy trì và thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt”, “Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác”, “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”. Ngành hậu cần với Cuộc vận động “Khai thác, quản lý trang thiết bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

Năm 2024, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập trung thực hiện 12 nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, quán triệt thực hiện chỉ thị, mệnh lệnh của Tư lệnh Quân khu, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm nghị quyết của Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Quân sự tỉnh “Về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo”, tập trung thực hiện khâu đột phá “Nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập các cấp”.

Tổ chức tập huấn, huấn luyện cho các đối tượng đúng phương châm, đủ nội dung, thời gian, quân số tham gia đạt từ 98% trở lên.

Tin ảnh: NGUYỄN THỊNH