Thượng tướng Lương Tam Quang làm Bộ trưởng Bộ Công an

Cập nhật, 16:29, Thứ Năm, 06/06/2024 (GMT+7)

Ngày 6/6, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm thượng tướng Lương Tam Quang làm Bộ trưởng Bộ Công an theo đề nghị của Thủ tướng.

Tân Bộ trưởng Bộ Công an - thượng tướng Lương Tam Quang - Ảnh: NAM TRẦN
Tân Bộ trưởng Bộ Công an - thượng tướng Lương Tam Quang - Ảnh: NAM TRẦN

Ngày 6/6, sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an với thượng tướng Lương Tam Quang - thứ trưởng Bộ Công an - theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau đó, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021 - 2026 bằng hình thức biểu quyết điện tử.

Kết quả như sau: có 469 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 96,30% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 468 đại biểu tán thành (bằng 96,10% tổng số đại biểu), có 1 đại biểu không tán thành (bằng 0,21% tổng số đại biểu).

Cùng với đó, Quốc hội xem xét, phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với tân Bộ trưởng Bộ Công an.

Cụ thể, Quốc hội nghe Chủ tịch nước Tô Lâm trình bày tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Sau đó, Quốc hội bỏ phiếu kín phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang.

Quốc hội nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và nghe Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với ông Lương Tam Quang.

Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với ông Lương Tam Quang bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 455 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93,43% tổng số đại biểu), trong đó có 455 đại biểu tán thành (bằng 93,43% tổng số đại biểu).

Trước đó, ngày 22/5, đại tướng Tô Lâm, bộ trưởng Bộ Công an, đã được bầu giữ cương vị Chủ tịch nước.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phân công thượng tướng Trần Quốc Tỏ, thứ trưởng Bộ Công an, điều hành hoạt động của Bộ Công an.

Đến ngày 3/6, thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, thứ trưởng Bộ Công an, cũng được Bộ Chính trị điều động, phân công làm chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Hiện nay, cùng với việc Quốc hội bầu thượng tướng Lương Tam Quang làm tân bộ trưởng, Bộ Công an còn có các thứ trưởng là thượng tướng Trần Quốc Tỏ, trung tướng Lê Quốc Hùng, trung tướng Lê Văn Tuyến và trung tướng Nguyễn Văn Long.

Đồ họa: NGỌC THÀNH
Đồ họa: NGỌC THÀNH

Theo THÀNH CHUNG - NGỌC AN - TIẾN LONG/TTO