KỲ HỌP THỨ 7 QUỐC HỘI KHÓA XV

Cần có nghị quyết chuyên đề về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Cập nhật, 05:28, Thứ Sáu, 24/05/2024 (GMT+7)
Đại biểu đề nghị khi giải quyết kiến nghị cử tri của các bộ, ngành Trung ương tránh tình trạng tiếp thu chung chung, không có giải pháp và hướng giải quyết cụ thể.
Đại biểu đề nghị khi giải quyết kiến nghị cử tri của các bộ, ngành Trung ương tránh tình trạng tiếp thu chung chung, không có giải pháp và hướng giải quyết cụ thể.

Chiều 23/5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Theo đại biểu, sau khi thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành đã rất quan tâm, cố gắng nỗ lực, cầu thị, tích cực, chủ động trong công tác giải quyết kiến nghị của cử tri.

Đại biểu đề nghị, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết kiến nghị của cử tri trong thời gian tới, đề nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan chuyên môn của Quốc hội tiếp tục giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri của các bộ, ngành Trung ương; tránh tình trạng tiếp thu chung chung, không có giải pháp và hướng giải quyết cụ thể; nên công khai, minh bạch việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ngoài ra, đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong việc phối hợp xem xét, giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo đúng quy định. Cần có văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri riêng cho mỗi tỉnh, thành phố, không nên trả lời chung tại một văn bản, gây khó khăn trong quá trình theo dõi, cập nhật, thống kê thông tin đến cử tri.

Đối với Quốc hội, đại biểu đề nghị qua các kiến nghị của cử tri thì có chọn lọc những nhóm kiến nghị, vướng mắc nhiều để tổng hợp thực hiện giám sát bằng hình thức phù hợp. Đại biểu kiến nghị Quốc hội cần có nghị quyết chuyên đề tại mỗi kỳ họp Quốc hội về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, trong đó nêu rõ giải pháp thực hiện, nhất là đối với các kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết để Quốc hội và cử tri theo dõi, giám sát.

Tin, ảnh: B.THANH- Đ.THI