Thực hiện nghiêm quy định về xử lý người đứng đầu nếu để xảy ra lãng phí

Cập nhật, 05:26, Thứ Sáu, 24/05/2024 (GMT+7)

 

Đại biểu Nguyễn Thanh Phong.
Đại biểu Nguyễn Thanh Phong.

Ngày 23/5, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Phong- đơn vị tỉnh Vĩnh Long tham gia nhiều ý kiến đóng góp trong phiên thảo luận về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2023.  

Theo đại biểu Nguyễn Thanh Phong, công tác THTK, CLP đã có nhiều chuyển biến và đạt được kết quả quan trọng, tích cực trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội. Nhận thức, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương được nâng lên; nhiều bộ, ngành, địa phương báo cáo đạt kết quả tốt trong THTK, CLP. Các lĩnh vực đầu tư; quản lý kinh phí ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên... đã đạt được những kết quả đáng được ghi nhận. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại, hạn chế sau:

- Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại một số Bộ, ngành, địa phương chậm trong nhiều năm vừa qua nhưng chưa có giải pháp kiên quyết và biện pháp khắc phục triệt để, hữu hiệu.

- Việc thực hiện kiểm tra, tự phát hiện việc lãng phí của các chủ đầu tư chưa được quan tâm thực hiện đúng mức. Kết quả thực hiện thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất của các công trình, dự án đạt tỷ lệ thấp.

- Công tác quản lý thuế đã được tăng cường, song vẫn còn bất cập; tình trạng gian lận, trốn thuế còn lớn, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử; tình hình nợ đọng thuế có xu hướng tăng.

- Hoạt động khai thác khoáng sản trái phép vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp tại nhiều địa bàn, thất thoát tài nguyên khoáng sản, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.  

- Việc xây dựng đề án vị trí việc làm có nơi còn hình thức. Tinh giản biên chế chủ yếu là tự nguyện, thiếu giải pháp tích cực để tinh giản biên chế đối với những trường hợp có trình độ, năng lực yếu.

Theo đại biểu Nguyễn Thanh Phong, để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác THTK, CLP theo quy định của pháp luật, trong thời gian tới cần triển khai thực hiện nghiêm túc các chương trình, kế hoạch đã đề ra, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Hoàn thiện quy định pháp luật liên quan đến công tác THTK, CLP. Tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi các luật, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến THTK, CLP bảo đảm đồng bộ, thống nhất hệ thống pháp luật, khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn.

- Thường xuyên quán triệt, nghiêm túc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo đúng quy định trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, trên các lĩnh vực: tài chính, ngân sách; mua sắm tài sản; đầu tư xây dựng cơ bản; quy hoạch, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản; tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức...

- Hoàn thành việc giao quyền tự chủ đối với khu vực sự nghiệp công lập và cơ quan nhà nước; cổ phần hóa thành công ty cổ phần đối với các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện.

- Tiếp tục thực hiện việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, tăng cường đấu thầu qua mạng. Tiếp tục rà soát, xử lý các dự án dở dang, chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, phấn đấu hoàn thành dự toán được giao. Tập trung các giải pháp nhằm mở rộng cơ sở thuế, nhất là khu vực kinh tế ngoài quốc doanh.

- Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về xử lý vi phạm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị và các cá nhân để xảy ra lãng phí. Thực hiện tốt công tác tư tưởng, giải quyết kịp thời chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chịu tác động trực tiếp của việc tinh giản biên chế. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị.

- Nâng cao chất lượng công tác thanh tra kiểm tra, tập trung vào các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước. Thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; THTK, CLP; kho bạc nhà nước. Xử lý tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến quản lý thực hiện cơ chế chính sách của Nhà nước. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương điển hình tiên tiến; thực hiện các biện pháp bảo vệ người cung cấp thông tin phát hiện lãng phí.

- Tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đảm bảo công khai, minh bạch, loại bỏ các đơn vị không có tiềm lực về tài chính. Kiên quyết xử lý cán bộ trên địa bàn để xảy ra hiện tượng khai thác khoáng sản trái phép kéo dài mà không xử lý. Có giải pháp phối hợp nhằm ngăn chặn tình trạng vận chuyển khoáng sản không có hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc. 

 B.THANH-Đ.THI (ghi)