Có phải khai báo tạm vắng mới được đăng ký tạm trú?

Cập nhật, 21:31, Thứ Năm, 07/12/2023 (GMT+7)

Con tôi đang học tại một trường ĐH ở TP Hồ Chí Minh. Tôi định lên đó xin việc làm sẵn tiện ở cạnh chăm sóc con. Xin hỏi, tôi có phải khai báo tạm vắng tại nơi thường trú trước khi đăng ký tạm trú ở nơi mới không?

Hồ Thị Hồng Hạnh

(Mang Thít)

Trả lời:

Vấn đề bà quan tâm được quy định tại khoản 1, Điều 31 Luật Cư trú về trách nhiệm khai báo tạm vắng của công dân. Theo đó, trường hợp của bà quy định cụ thể tại điểm d khoản này. Cụ thể, công dân có trách nhiệm khai báo tạm vắng trong trường hợp đi khỏi phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi thường trú từ 12 tháng liên tục trở lên đối với người không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b, c khoản 1, trừ trường hợp đã đăng ký tạm trú tại nơi ở mới hoặc đã xuất cảnh ra nước ngoài.

Bên cạnh đó, tại Điều 27 của Luật Cư trú cũng quy định điều kiện để đăng ký tạm trú là công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú.

Căn cứ quy định trên, trường hợp của bà nếu đăng ký tạm trú tại nơi ở mới thì trước đó không cần phải khai báo tạm vắng khi đi khỏi địa phương.

TP. PHÒNG BẠN ĐỌC