Kịp thời hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm, phục hồi phát triển kinh tế- xã hội

Cập nhật, 15:07, Thứ Sáu, 08/12/2023 (GMT+7)

Theo Sở Lao động-TB-XH, đến nay toàn tỉnh có 4.459 người lao động vay vốn khoảng 218,8 tỷ đồng giải quyết việc làm trong tỉnh; 269 lao động vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng (hơn 18,4 tỷ đồng); 2.870 người vay vốn 123 tỷ đồng phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP trên địa bàn tỉnh.

Ước cả năm 2023, tỉnh giải quyết việc làm mới cho 23.000 lao động (đạt 115% kế hoạch); trong đó gồm đưa 1.700 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng (đạt 100%).

TƯỜNG VÂN