Giám sát đến cùng việc trả lời kiến nghị của cử tri

Cập nhật, 05:35, Thứ Ba, 21/11/2023 (GMT+7)

Trong phiên thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV (ngày 20/11), đại biểu cho rằng nhiều kiến nghị của cử tri được Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương xem xét, giải quyết, cung cấp thông tin một cách kịp thời thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong giải quyết kiến nghị của cử tri.

Theo Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội, đã có 2.765 kiến nghị được tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Kiến nghị của cử tri liên quan đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đến nay, có 2.751 kiến nghị đã được giải quyết, trả lời cử tri, đạt 99,5%.

Với kết quả này, nhiều đại biểu đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành trung ương đã nghiên cứu, trả lời các kiến nghị của cử tri. Theo đó, những kiến nghị được giải quyết đã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương, góp phần ổn định xã hội và làm hạn chế tối đa phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở, giúp góp phần ổn định tình hình, tạo niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Để khẳng định thêm điều này, đại biểu thống kê nếu như thời kỳ đầu tiên chỉ có khoảng 200-300 kiến nghị, bây giờ đến 2.765 ý kiến kiến nghị gửi đến Quốc hội, đã gấp gần 10 lần. Điều này chứng tỏ một điều là cử tri và Nhân dân rất tin tưởng vào Đảng, Nhà nước và Quốc hội, ngày càng gửi gắm niềm tin của mình thông qua kiến nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đại biểu còn băn khoăn tỷ lệ giải quyết kiến nghị cử tri của các bộ, ngành khi giải trình và cung cấp thông tin còn chiếm tỷ lệ rất cao, chiếm tới 82,8% tổng kiến nghị của cử tri. Trong khi đó kiến nghị của cử tri được xem xét, giải quyết chỉ có 4,3% tổng số kiến nghị. Điều này cần phải suy nghĩ có thực sự người dân, cử tri chỉ mong muốn được các bộ, ngành giải thích và cung cấp thông tin hay không?

Theo đại biểu việc giải thích, cung cấp thông tin là rất cần thiết nhưng còn nhiều cử tri mong muốn mỗi kiến nghị có căn cứ thì cần được xem xét cụ thể thực tiễn vấn đề để giải quyết có kết quả cụ thể. Trên thực tế vẫn còn hiện tượng trả lời chung chung chưa thật sự thuyết phục; hoặc mang tính khái quát, hướng tiếp cận để tập trung cho việc nghiên cứu để giải quyết sửa đổi, bổ sung các quy định trong một thời gian tới chưa có giải pháp quyết liệt để giải quyết các vướng mắc, bức xúc, việc trả lời đề xuất hoặc sắp tới không có lộ trình, kế hoạch cụ thể, rõ ràng khiến cử tri tiếp tục kiến nghị nhiều lần, thậm chí có việc chuyển thành đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Đây là lần thứ hai Quốc hội thảo luận tại hội trường về báo cáo giám sát giải quyết kiến nghị cử tri đó là minh chứng cụ thể cho tinh thần đổi mới trách nhiệm của Quốc hội, thể hiện tôn trọng ý kiến, kiến nghị của cử tri, quan tâm đến kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri. Trong thời gian tới, đại biểu đề nghị đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội sẽ thực hiện giám sát đến cùng trả lời kiến nghị của cử tri.

Theo đó, không chỉ giám sát số lượng các trả lời mà sẽ đi sâu giám sát đến chất lượng các nội dung trả lời, thời gian trả lời của các bộ, ngành đã đáp ứng được yêu cầu của cử tri và Nhân dân, đảm bảo đúng quy trình của pháp luật hay chưa để kịp thời có thông tin đến cử tri. Đồng thời, đề nghị Chính phủ có giải pháp đối với những cơ quan, đơn vị chậm trả lời kiến nghị của cử tri để đoàn đại biểu Quốc hội có cơ sở giám sát.

AN NHIÊN