Tăng cường công tác quản lý nhà nước tại các hồ bơi

Cập nhật, 22:15, Thứ Tư, 22/05/2024 (GMT+7)

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong hoạt động kinh doanh thể thao đối với môn bơi, lặn (hồ bơi). Qua đó, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân (đặc biệt trẻ em) tại các hồ bơi trong dịp hè.

Ngày 20/5/2024, Sở Văn hóa-TT-DL có công văn đề nghị phòng văn hóa và thông tin cấp huyện tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh hồ bơi chấp hành nghiêm quy định pháp luật về thể thao.

Thường xuyên rà soát, trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện, cứu hộ tại hồ bơi và đảm bảo nhân viên cứu hộ thường trực khi có người tham gia tập luyện đúng quy định Thông tư số 03/2018/TT-BVHTTDL ngày 19/1/2018 của Bộ Văn hóa-TT-DL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn bơi, lặn.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh hồ bơi, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục, xử lý trường hợp vi phạm.

HỮU THOẠI