Thả 23.730 thiên địch ra vườn dừa

Cập nhật, 13:21, Thứ Tư, 10/07/2024 (GMT+7)

(VLO) Theo Sở Nông nghiệp-PTNT, từ năm 2022 đến tháng 5/2024, Chi cục Trồng trọt-BVTV tỉnh đã thả 23.730 con thiên địch ra môi trường tự nhiên từ nguồn do đơn vị này nhân nuôi và Trung tâm BVTV phía Nam hỗ trợ, nhằm phòng trừ sâu đầu đen, bọ cánh cứng gây hại tại các vườn dừa trong tỉnh.

Trong đó, phần lớn là bộ đuôi kìm với 18.470 con, số còn lại là ong ký sinh sâu đầu đen và ông ký sinh bộ cánh cứng hại dừa.

Việc nhân nuôi và phóng thích thiên địch ra môi trường giúp nâng cao đa dạng sinh học, cân đối mật số thiên địch, góp phần giảm thiểu sinh vật gây hại và thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời giúp nhà vườn giảm được chi phí sản xuất, góp phần làm giảm tác hại ô nhiễm môi trường do không phải sử dụng thuốc BVTV và tạo thuận lợi cho tỉnh thực hiện có hiệu quả phát triển dừa hữu cơ trong thời gian tới.

Toàn tỉnh hiện có gần 10.700ha trồng dừa, trong đó có 9.652ha cho sản phẩm, năm 2023 sản lượng thu hoạch hơn 140.500 tấn trái.

Trong 5 tháng đầu năm nay, chưa ghi nhận diện tích vườn dừa bị sâu đầu đen, bọ cánh cứng gây hại, nhưng năm 2023 đã ghi nhận trên 10ha vườn dừa ở các huyện Vũng Liêm, Mang Thít bị 2 đối tượng này tấn công.

MINH HÒA