Ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững

Cập nhật, 05:42, Thứ Sáu, 17/05/2024 (GMT+7)

Theo Sở KH-CN, công nghệ sinh học (CNSH) được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện đúng định hướng, từng bước đi vào chiều sâu, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

Sở KH-CN đã tham mưu UBND tỉnh triển khai nhiều nhiệm vụ KH-CN liên quan đến ứng dụng CNSH để góp phần tăng năng suất chất lượng nông sản và hướng đến sản xuất an toàn như: mô hình “Ứng dụng chế phẩm nấm xanh Ometar trừ rầy nâu hại lúa”; đề tài “Nhân rộng mô hình sản xuất chế phẩm nấm ký sinh Metarhizium Anisopliae ở quy mô nông hộ và ứng dụng trong phòng trừ một số sâu hại trên lúa và rau màu ở tỉnh Vĩnh Long”; đề tài nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý rơm rạ trên đồng ruộng bằng chế phẩm sinh học theo cơ cấu 3 vụ lúa trong năm…

Ngoài ra, nhiều nhiệm vụ khoa học công nghệ ứng dụng CNSH để góp phần hướng đến nền nông nghiệp xanh: ứng dụng chế phẩm sinh học trong quản lý sùng đục củ, sâu đục vỏ trái bưởi, ruồi vàng; ứng dụng giá thể hữu cơ vi sinh trong sản xuất nông nghiệp…

Mục tiêu đến năm 2030, tỉnh phát triển và ứng dụng CNSH vào một số ngành, lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ sau thu hoạch, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường... góp phần phát triển kinh tế- xã hội nhanh, bền vững. Bên cạnh đó, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư cơ sở vật chất nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, phát triển và ứng dụng CNSH; phát triển và đa dạng sản phẩm CNSH, từng bước xây dựng nền công nghiệp sinh học của tỉnh trở thành nền kinh tế- kỹ thuật quan trọng.

PHƯƠNG THƯ