Huyện Trà Ôn và VNPT Vĩnh Long

Thống nhất nội dung trọng tâm chuyển đổi số năm 2024

Cập nhật, 07:14, Thứ Năm, 09/11/2023 (GMT+7)

UBND huyện Trà Ôn vừa phối hợp với VNPT Vĩnh Long tổ chức triển khai kế hoạch chuyển đổi số của huyện năm 2024.

Theo đó, một số nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi số năm 2024 của huyện gồm đầu tư truyền thanh thông minh cho các xã, thị trấn để năm 2025 đạt huyện NTM; đầu tư các điểm wifi công cộng không mật khẩu phục vụ người dân thực hiện các thủ tục hành chính và tra cứu tài liệu tại bộ phận một cửa huyện, xã, trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng, trạm y tế; đầu tư phòng họp thông minh (phần mềm họp không giấy).

Trong năm 2024, VNPT Vĩnh Long dự kiến thực hiện 3 lĩnh vực gồm: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Trong đó, lĩnh vực chính quyền số sẽ triển khai các nội dung truyền thanh thông minh cho 2 đơn vị là TT Trà Ôn và xã Hựu Thành; bảng điện tử cho 3 xã; họp không giấy; quản lý hồ sơ lưu trữ điện tử VNPT; cảnh báo hạn mặn; nền tảng giám định sinh vật gây hại cho cây trồng và nâng cấp chức năng giao thông thông minh cho hệ thống camera an ninh trật tự. Lĩnh vực kinh tế số có kế hoạch phối hợp triển khai thanh toán không dùng tiền mặt Ví VNPT; biên lai điện tử; hóa đơn điện tử; chữ ký số từ xa; giáo dục thông minh, giáo dục số.

Lĩnh vực xã hội số triển khai phần mềm ứng dụng công dân số; tập huấn chuyển đổi số và đảm bảo an ninh trật tự; hỗ trợ đào tạo các cơ sở du lịch tham gia cổng dịch vụ công tỉnh; hỗ trợ các tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ triển khai chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; tỷ lệ hộ gia đình có khả năng truy cập internet cáp quang băng rộng…

Trong năm 2023, VNPT Vĩnh Long đã phối hợp triển khai 5 nội dung gồm: phối hợp triển khai hội nghị trực tuyến từ tỉnh, huyện, xã; triển khai hệ thống camera giám sát an ninh; dịch vụ truyền thanh thông minh; nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt và nền tảng giáo dục số.

MINH TRÚC