Nêu cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cập nhật, 06:08, Thứ Tư, 27/12/2023 (GMT+7)

Ngày 26/12, BCĐ 35 của Tỉnh ủy tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Nhìn chung, năm 2023, công tác an ninh tư tưởng, an ninh văn hóa, an ninh chính trị; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh, phản bác những quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong xã hội, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

BCĐ 35 của Tỉnh ủy, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy và các cấp ủy chỉ đạo các ngành, các địa phương bám sát tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ của mình, tập trung triển khai các chủ trương, biện pháp đồng bộ, thống nhất, kịp thời, đạt hiệu quả thiết thực.

Ông Nguyễn Thành Thế- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ 35 của Tỉnh ủy, yêu cầu thời gian tới BCĐ 35 các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt, nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức lối sống; tăng cường nắm bắt thông tin để kịp thời định hướng dư luận xã hội. Đồng thời tăng cường công tác phối hợp, tham mưu giữa các cơ quan, các cấp, các ngành để định hướng thông tin bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.

HẢI YẾN