Tổ chức, cá nhân đóng quỹ phòng chống thiên tai là bắt buộc

Cập nhật, 05:51, Thứ Ba, 09/07/2024 (GMT+7)

(VLO) Hàng năm, tôi đều đóng quỹ phòng chống thiên tai (PCTT) theo hộ gia đình và trích lương đóng góp qua cơ quan. Tuy nhiên, công ty riêng của gia đình tôi mới thành lập cũng bắt buộc phải đóng quỹ này. Xin hỏi, cá nhân đã đóng góp quỹ PCTT rồi thì công ty có phải đóng nữa không?

Lê Thành Long (Long Hồ)

Trả lời: Căn cứ Nghị định số 78/2021/NĐ-CP của Chính phủ thì quỹ PCTT là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Theo đó, mức đóng góp bắt buộc đối với các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài mỗi năm là 0,02% trên tổng giá trị tài sản hiện có theo báo cáo tài chính hàng năm của cơ quan thuế nhưng tối thiểu là 500.000đ và tối đa là 100 triệu đồng, được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Đối với cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp thì đóng 1/2 của mức lương cơ sở chia cho số ngày làm việc trong tháng.

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động đóng 1/2 của mức lương tối thiểu vùng chia cho số ngày làm việc trong tháng. Người lao động khác đóng 10.000đ mỗi năm.

Từ quy định trên cho thấy việc đóng góp vào quỹ PCTT là bắt buộc đối với doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và người lao động nên công ty riêng của gia đình bạn phải đóng quỹ này là đúng quy định.

TT. PHÒNG BẠN ĐỌC