Người đang hưởng trợ cấp do suy giảm khả năng lao động được tăng trợ cấp

Cập nhật, 13:21, Thứ Tư, 10/07/2024 (GMT+7)

(VLO) Mẹ tôi đang hưởng trợ cấp (TC) hàng tháng do suy giảm khả năng lao động 37%. Từ ngày 1/7/2024, Chính phủ điều chỉnh lương hưu, TC thì mẹ tôi có thuộc đối tượng được tăng TC không và mức tăng là bao nhiêu?

Trần Thị Trúc Ngân (Vũng Liêm)

Trả lời: Căn cứ Nghị định số 75/2024/NĐ-CP của Chính phủ, người đang hưởng TC hàng tháng do suy giảm khả năng lao động, bệnh nghề nghiệp là một trong những đối tượng được điều chỉnh lương hưu, TC BHXH, TC hàng tháng khi lương cơ sở điều chỉnh lên 2.340.000 đồng từ ngày 1/7/2024.

Trường hợp người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hưởng TC hàng tháng, nếu suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở.

Cụ thể, trước ngày 1/7/2024, người bị suy giảm 31% khả năng lao động hưởng 540.000 đồng/tháng thì sau ngày 1/7/2024 sẽ tăng lên 702.000 đồng/tháng và cứ suy giảm thêm 1% thì được tăng thêm từ 36.000 đồng/tháng lên 46.800 đồng/tháng.

Theo đó, bạn căn cứ vào tỷ lệ phần trăm suy giảm khả năng lao động của mẹ bạn sẽ tính ra số tiền TC tăng mỗi tháng so tháng 6/2024.

TT. PHÒNG BẠN ĐỌC