Thời hạn bảo vệ bí mật đối với đề thi tốt nghiệp THPT

Cập nhật, 05:35, Thứ Sáu, 14/06/2024 (GMT+7)

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đang cận kề và theo tôi biết việc bảo vệ bí mật của đề thi được thực hiện rất nghiêm ngặt. Xin hỏi thời hạn bảo vệ bí mật đối với đề thi tốt nghiệp THPT được quy định như thế nào?

Huỳnh Hữu Đạt

(Trà Ôn)

Trả lời:

Theo khoản 8, Điều 1 Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT và Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT quy định sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 16 như sau:

- Đề thi, đáp án chưa công khai thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “Tối mật”. Đề thi dự bị chưa sử dụng tự giải mật ngay khi hết giờ làm bài của bài thi/môn thi cuối cùng của kỳ thi. Thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước độ “Tối mật” đối với đề thi của các bài thi/môn thi chỉ kết thúc khi hết thời gian làm bài của bài thi/môn thi trắc nghiệm và hết 2/3 thời gian làm bài của bài thi tự luận.

Theo quy định trên, đối với bài thi/môn thi trắc nghiệm, thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước độ “Tối mật” đối với đề thi chỉ kết thúc khi hết thời gian làm bài của bài thi/môn thi đó. Đối với bài thi/môn thi tự luận, thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước độ “Tối mật” đối với đề thi kết thúc khi hết 2/3 thời gian làm bài của bài thi/môn thi đó.

TP. PHÒNG BẠN ĐỌC