Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự có được kết hôn?

Cập nhật, 14:35, Thứ Tư, 12/06/2024 (GMT+7)

Cháu tôi chuẩn bị tiến tới hôn nhân thì bạn gái của cháu bị tòa án tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự (NLHVDS). Xin hỏi người bị hạn chế NLHVDS có thể đăng ký kết hôn được không?

Nguyễn Văn Hạnh

(Tam Bình)

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 24 Bộ luật Dân sự 2015, người nghiện ma túy, nghiện các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đình thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, tòa án có thể ra quyết định tuyên bố người này là người bị hạn chế NLHVDS. Tòa án quyết định người đại diện theo pháp luật của người bị hạn chế NLHVDS và phạm vi đại diện.

Bên cạnh đó, tại Điều 8 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định về điều kiện kết hôn, nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện: nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên; việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định; không bị mất NLHVDS; việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2, Điều 5 của luật này.

Tại khoản 2, Điều 5 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định các hành vi cấm trong hôn nhân như sau: kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo; tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn; người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ...

Căn cứ theo các quy định nêu trên, pháp luật không nghiêm cấm người bị hạn chế NLHVDS kết hôn. Nếu cháu ông và bạn gái đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định có thể kết hôn với nhau.

TP. PHÒNG BẠN ĐỌC