Mức trợ cấp khi tử vong trong thời gian điều trị do tai nạn lao động

Cập nhật, 17:07, Thứ Năm, 20/06/2024 (GMT+7)

(VLO) Đồng nghiệp tôi không may gặp phải tai nạn lao động (LĐ) trong lúc làm việc. Sau một thời gian nằm viện điều trị cậu ấy đã không qua khỏi. Xin hỏi trong trường hợp này thân nhân của người LĐ có được trợ cấp không? Hồ sơ thủ tục ra sao?

Huỳnh Ngọc Thu (Tam Bình)

Trả lời: Tại khoản 2, Điều 53 Luật An toàn, vệ sinh LĐ 2015 quy định về trợ cấp khi người LĐ chết do tai nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp, thân nhân người LĐ được hưởng trợ cấp 1 lần bằng 36 lần mức lương cơ sở tại tháng người LĐ bị chết và được hưởng chế độ tử tuất theo quy định của Luật BHXH khi người LĐ bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp.

Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất trong trường hợp người LĐ bị chết do tai nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 111 của Luật BHXH.

Cụ thể, hồ sơ hưởng chế độ tử tuất đối với người đang đóng BHXH và người bảo lưu thời gian đóng BHXH bao gồm: sổ BHXH; bản sao giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc bản sao quyết định tuyên bố là đã chết của tòa án đã có hiệu lực pháp luật; tờ khai của thân nhân và biên bản họp của các thân nhân đối với trường hợp đủ điều kiện hưởng hàng tháng nhưng chọn hưởng trợ cấp tuất 1 lần; biên bản điều tra tai nạn LĐ, trường hợp bị tai nạn giao thông được xác định là tai nạn LĐ thì phải có thêm biên bản tai nạn giao thông hoặc biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông quy định tại khoản 2, Điều 104 của luật này; bản sao bệnh án điều trị bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp chết do bệnh nghề nghiệp; biên bản giám định mức suy giảm khả năng LĐ đối với thân nhân bị suy giảm khả năng LĐ từ 81% trở lên.

TP. PHÒNG BẠN ĐỌC