Mua đất bằng hợp đồng ủy quyền không được miễn thuế khi chuyển nhượng cho người thân

Cập nhật, 13:34, Thứ Tư, 19/06/2024 (GMT+7)

(VLO) Tôi mua thửa đất của người bạn bằng hình thức hợp đồng ủy quyền toàn phần có công chứng. Sau đó, tôi chuyển nhượng thửa đất trên cho em ruột thì có được miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) không?

Đỗ Ngọc Thu (Vũng Liêm)

Trả lời: Căn cứ Công văn số 3373/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế thì các trường hợp chuyển nhượng bất động sản thông qua hợp đồng ủy quyền có công chứng xác định nội dung ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật thì cá nhân là người ủy quyền phải nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ giao dịch chuyển nhượng, trừ các đối tượng được miễn giảm theo quy định hoặc có thỏa thuận người nhận ủy quyền phải nộp thuế TNCN thay cho người ủy quyền.

Theo đó, hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, người được ủy quyền chỉ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền nên khi bạn chuyển nhượng thửa đất đã mua bằng hình thức ủy quyền thì chỉ là người thay mặt bên ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu thửa đất theo nội dung thỏa thuận.

Do đó, khi bạn chuyển nhượng thửa đất trên cho em ruột với danh nghĩa là người được ủy quyền thì bạn hoặc người đang đứng tên thửa đất vẫn phải nộp thuế TNCN vì không thuộc đối tượng được miễn thuế TNCN theo quy định.

TT. PHÒNG BẠN ĐỌC