Được nhận trở lại làm việc sau khi hết hạn tạm hoãn hợp đồng lao động

Cập nhật, 08:19, Thứ Năm, 13/06/2024 (GMT+7)

Vợ tôi bị động thai phải nghỉ dưỡng thời gian dài nên công ty tạm hoãn hợp đồng lao động (HĐLĐ). Vậy trong thời gian này, vợ tôi có được hưởng lương cùng các quyền, lợi ích đã giao kết trong HĐLĐ? Sau khi hết hạn tạm hoãn HĐLĐ thì vợ tôi có được nhận trở lại làm việc không?

Nguyễn Văn Phú

(Tam Bình)

Trả lời:

Tại Điều 30 Bộ luật Lao động (LĐ) quy định, LĐ nữ mang thai có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu đến thai nhi thuộc trường hợp được tạm hoãn thực hiện HĐLĐ. Theo đó, trong thời gian tạm hoãn HĐLĐ, người LĐ không được hưởng lương cùng các quyền, lợi ích đã giao kết trong HĐLĐ, trừ trường hợp 2 bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác. Ngoài ra, Nghị định 12/2022/NĐ-CP của Chính phủ có quy định, trong 15 ngày kể từ ngày hết hạn tạm hoãn HĐLĐ, người LĐ phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng LĐ phải nhận người LĐ trở lại làm việc. Trường hợp người sử dụng LĐ không nhận người LĐ trở lại làm việc sau khi hết hạn tạm hoãn HĐLĐ sẽ bị phạt tiền và buộc phải trả lương cho người LĐ trong những ngày không nhận người LĐ trở lại làm việc.

Căn cứ quy định trên thì vợ của bạn sẽ không được hưởng lương cùng các quyền, lợi ích đã giao kết trong HĐLĐ nhưng sẽ được nhận trở lại làm việc sau khi hết hạn tạm hoãn HĐLĐ.

TT. PHÒNG BẠN ĐỌC