Đình chỉ vụ án khi nguyên đơn qua đời mà không có người thừa kế

Cập nhật, 05:25, Thứ Ba, 18/06/2024 (GMT+7)

(VLO) Vụ án dân sự đang được tòa giải quyết mà nguyên đơn qua đời thì vụ việc có được giải quyết tiếp không hay phải đình chỉ? Trường hợp nguyên đơn là tổ chức mà người đại diện qua đời thì giải quyết thế nào?

Đỗ Mỹ Anh (Tam Bình)

Trả lời: Tại Điều 214 Bộ luật Tố tụng dân sự quy định, khi nguyên đơn là cá nhân trong vụ án dân sự chết mà chưa tìm thấy người thừa kế quyền và nghĩa vụ tố tụng thì tòa sẽ ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án. Điều này nhằm chờ xác định xem có ai là người thừa kế hợp pháp của nguyên đơn.

Nếu có người thừa kế và đồng ý tham gia vào quá trình tố tụng thì người kế thừa sẽ tham gia vụ án với tư cách thay cho nguyên đơn đã mất và vụ án sẽ được tòa tiếp tục giải quyết bình thường.

Trường hợp nguyên đơn là cá nhân đã chết mà các quyền và nghĩa vụ liên quan không thể chuyển giao cho người thừa kế thì tòa sẽ ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án đó.

Khi nguyên đơn là tổ chức mà người đại diện qua đời hoặc tổ chức đó giải thể, sát nhập, chia tách thì quyền và nghĩa vụ tố tụng được chuyển giao cho người đại diện thay thế hoặc tổ chức kế thừa nên vụ án sẽ không bị đình chỉ mà tiếp tục được giải quyết bởi người đại diện hoặc tổ chức kế thừa này.

TT. PHÒNG BẠN ĐỌC