Cảnh sát giao thông có được kiểm tra nồng độ cồn khi dừng đèn đỏ không?

Cập nhật, 08:06, Thứ Năm, 13/06/2024 (GMT+7)

Tôi xem trên mạng thấy các video ghi lại hình ảnh CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với những người điều khiển khi họ dừng đèn đỏ. Tôi muốn biết CSGT làm như vậy có đúng không?

Nguyễn Hồng Ngọc

(TP Vĩnh Long)

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 3.38, Điều 3 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT, người tham gia giao thông (GT) là người điều khiển, người sử dụng phương tiện tham gia GT đường bộ, người điều khiển, dẫn dắt súc vật; người đi bộ trên đường.

Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 8 Thông tư 32/2023/TT-BCA, quyền hạn của CSGT trong tuần tra, kiểm soát là được dừng các phương tiện tham gia GT đường bộ theo quy định của Luật GT đường bộ năm 2008, thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan. Kiểm soát người và phương tiện GT, giấy tờ của người điều khiển phương tiện GT, giấy tờ của phương tiện GT và giấy tờ tùy thân của người trên phương tiện GT đang kiểm soát theo quy định của pháp luật; kiểm soát việc thực hiện các quy định về an toàn vận tải đường bộ.

Ngoài ra, khoản 1, Điều 16 Thông tư 32/2023/TT-BCA quy định, cán bộ CSGT thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch được dừng phương tiện GT để kiểm soát trong các trường hợp sau: trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, thu thập được các hành vi vi phạm pháp luật về GT đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác; thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện GT bảo đảm trật tự, ATGT đường bộ, trật tự xã hội; kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề bảo đảm trật tự, ATGT đường bộ, trật tự xã hội đã được cấp có thẩm quyền ban hành; có văn bản đề nghị của thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra; văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện GT để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự; đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống thiên tai, cháy nổ; phòng, chống dịch bệnh; cứu nạn, cứu hộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Văn bản đề nghị phải ghi cụ thể thời gian, tuyến đường, phương tiện GT dừng để kiểm soát, xử lý, lực lượng tham gia phối hợp; có tin báo, phản ánh, kiến nghị, tố giác của tổ chức, cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia GT đường bộ.

Như vậy, người điều khiển phương tiện GT khi dừng đèn đỏ vẫn được coi là người đang tham gia GT nên CSGT có quyền kiểm tra nồng độ cồn khi người tham gia GT đang dừng đèn đỏ. Tuy nhiên, việc dừng, kiểm soát phương tiện GT phải bảo đảm các yêu cầu sau: an toàn, đúng quy định của pháp luật, không gây cản trở đến hoạt động GT; khi đã dừng phương tiện GT phải thực hiện việc kiểm soát, xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định.

NT. PHÒNG BẠN ĐỌC