Thủ tục đăng ký thường trú

Cập nhật, 05:49, Thứ Ba, 21/11/2023 (GMT+7)

Tôi sắp lập gia đình và sẽ chuyển nơi thường trú theo địa chỉ của chồng. Tôi muốn biết hiện nay quy định về thủ tục đăng ký thường trú (ĐKTT) có gì khác so trước đây không?

Phạm Thị Thanh Trà

(Vũng Liêm)

Trả lời:

Thủ tục ĐKTT được quy định cụ thể tại Điều 22 Luật Cư trú. Cụ thể, bước 1: người ĐKTT nộp hồ sơ ĐKTT đến cơ quan đăng ký cư trú nơi mình cư trú.

Về hồ sơ tách hộ bao gồm tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho tách hộ của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản. Căn cứ theo khoản 4, Điều 2 Luật Cư trú, cơ quan đăng ký cư trú bao gồm: công an xã, phường, thị trấn; công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã.

Bước 2: khi tiếp nhận hồ sơ ĐKTT, cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người đăng ký bổ sung hồ sơ.

Bước 3: Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin ĐKTT.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Một điểm cần lưu ý là người đã ĐKTT mà chuyển đến chỗ ở hợp pháp khác và đủ điều kiện ĐKTT thì có trách nhiệm ĐKTT tại nơi ở mới theo quy định trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày đủ điều kiện đăng ký.

NT. PHÒNG BẠN ĐỌC