Giấy chứng tử sai thông tin, có thể cải chính

Cập nhật, 15:47, Thứ Năm, 16/11/2023 (GMT+7)

Cha chồng tôi mất cách nay 3 năm, có làm giấy chứng tử nhưng tên bị thiếu dấu. Khi các con tiến hành khai nhận di sản thừa kế thì phát hiện tên của cha không đúng với CMND và hộ khẩu. Giờ tôi xin cấp lại giấy chứng tử cho cha với thông tin đúng trên giấy tờ được không?

Phan Thị Liên

(Tam Bình)

Trả lời:

Theo Nghị định 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ, việc đăng ký lại khai tử chỉ được thực hiện khi việc khai tử đó đã được đăng ký trước ngày 1/1/2016 nhưng sổ đăng ký khai tử và bản chính giấy chứng tử bị mất. Trường hợp giấy chứng tử bản chính của cha chồng bạn vẫn còn và trong sổ đăng ký khai tử lưu trữ tại UBND xã, phường vẫn có thông tin thì không thể đăng ký lại khai tử mà chỉ có thể thực hiện thủ tục cải chính hộ tịch.

Cụ thể, tại Thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định, việc cải chính nội dung đăng ký khai tử thuộc thẩm quyền của cơ quan đã đăng ký khai tử và theo đề nghị của người có trách nhiệm đăng ký khai tử quy định tại Điều 33 Luật Hộ tịch.

Do đó, nếu có cơ sở chứng minh việc đăng ký khai tử của cha chồng bạn có sai sót thì bạn có thể thực hiện thủ tục cải chính thông tin trên giấy chứng tử tại UBND cấp xã, nơi đã tiến hành khai tử cho cha chồng bạn. Hồ sơ gồm tờ khai theo mẫu, CMND hoặc CCCD của người yêu cầu, giấy chứng tử bản chính và các giấy tờ làm căn cứ để cải chính như giấy khai sinh, CMND, hộ khẩu,… của người được cấp giấy chứng tử.

TT. PHÒNG BẠN ĐỌC